Wesołych Świąt Wielkanocnych 2020 / Happy Eastern 2020

Mój Tata mówi, że nie ma groźby wirusa, jedyne najgorsze zło tego świata, to Internet. Ale musicie to dobrze przemyśleć!
My dad says there’s no threat of a virus, the only worst evil in this world is the Internet. But you have to think it over!

Matrix
Matrix

Obudźcie się ze snu! Z tego za przeproszeniem Matrix-a, do którego wszyscy się modlą zamiast do Trójcy Przenajświętszej!
Wake up from your sleep! From this one, for the apology of the Matrix, to which everyone prays instead of to the Holy Trinity!

p ;).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*